Directe Toegang Fysiotherapie (DTF)

Vanaf 1 januari 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. Dit betekent dat iedereen zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut kan. Dit scheelt een hoop tijd en ongemak. DTF is een logische ontwikkeling gelet op de professionaliteit van de beroepsgroep en het belang van keuzevrijheid voor de consument.

Ondanks de volledige steun van de minister van VWS met betrekking tot DTF en de intensieve voorbereiding door de beroepsgroep hebben een aantal zorgverzekeraars aangegeven extra drempels op te werpen voor de directe toegang. Dit heeft nadelige consequenties voor de keuzevrijheid van de consument en doet ook geen recht aan de professionaliteit van de beroepsgroep. Het KNGF spant zich momenteel maximaal in om te komen tot een eenduidige invoering van DTF. Het NPCF (Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie) onderschrijft de noodzaak hiervan.